27.06.2016

E-mail Печать PDF

Телеканал 360

Репортаж: «Театральная лаборатория на открытом воздухе заработала в Подмосковье»

Ссылка - http://360tv.ru/news/teatralnaya-laboratoriya-na-otkrytom-vozduhe-zarabotala-v-podmoskove-62205/